logo.jpg
Start Prästaliden Våra husmodeller Inrede och leverantörer Kontakt

 Byggprocessen

Varje villa kommer att påbörjas efter Ni undertecknat köpekontraktet och då går det fort tills ni har ert nya hem. Det tar 6 månader att bygga villan efter undertecknat kontrakt.

För att alla uttorkningstider skall uppfyllas. Om det inte vore för att fukt i vissa byggmaterial skulle få tiden att ventileras ut skulle man kunna bygga ännu fortare, men av hänsyn till att nå absolut bästa möjliga slutprodukten låter vi det ta den tiden.

Eftersom alla väggarna byggs inom hus i Molior Hus fabrik i Varbergs är vi säkra på att allt byggts in i väggarna med bästa möjliga prestanda och teknik. Närheten till fabriken minskar också miljöpåverkan i form av korta transporter.

Vid tillfället för tecknande av avtal med Falkenbergshus (köpekontrakt) tecknas också ett kontrakt för tillkommande och avgående till standardkontraktet för respektive villa. Det kan handla om att man valt att lägga till en eldstad eller utvändig trall. Eller kanske har man valt bort någon av väggarna för att få ett större rum på andra våning. Detta regleras och bestäms redan vid kontraktsskrivning.

Om ni skulle vilja ändra eller justera något i elektrikers, kakelsättarens, rörmockarens eller köksleverantörens utförande skall detta bestämmas direkt med denna entreprenör vid de möten som planeras in. Detta för att ni skall komma i direktkontakt med den person som kan mest om respektive installation.

© FalkenbergsHus

tele.jpg 072-061 70 72   mail.jpg info@falkenbergshus.se

Webbdesign av Insign Design